fundusze

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestnika projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2018.

Zapytanie ofertowe_prawo jazdy kat. B_1 osoba
Załacznik nr 1 formularz ofertowy_prawo jazdy_2018_1_osoba
Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu_prawo jazdy_2018_1_osoba
Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej

fundusze