fundusze

Projekt „Aktywność moją szansą” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0021/15

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zaprasza wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie „Aktywność moją szansą”

Sprawdź, jakie korzyści można mieć z udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, osób korzystających z form pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa.

Udział w projekcie pomógł mi uwierzyć w siebie!

Przeczytaj dwie różne historie uczestników projektu aktywizacji społecznej i zawodowej „Aktywność moją szansą”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Oto, co mają do powiedzenia uczestnicy projektu, którzy zakończyli swój udział
w dniu 31.01.2017 r.:

Justyna: „Projekt „Aktywność moją szansą” dał mi ogromne możliwości.
W pierwszej kolejności pozwolił mi zdobyć dodatkowe kwalifikacje, które znacznie ułatwią mi w przyszłości poruszanie się na rynku pracy. W drugiej, wsparcie logopedyczne, które pomogło mi w sprawniejszym poruszaniu się w społeczeństwie, co nie wykluczy mnie w przyszłości z pracy zawodowej i znacznie ułatwi mi porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem. Mieszkanie wspomagane, w którym się znajduję daje mi poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, możliwość uczenia się życia dorosłego a tym samym szansę na stanięcie na własnych nogach. Jest to pewnego rodzaju okres „ochronny”, który znacznie ułatwi start w dorosłe życie. Projekt mnie samej przyniósł wiele dobrego. Udział w nim pozwolił mi rozwinąć się zawodowo jak i wesprzeć moje zdrowie a także dał mi szansę na to, aby moja przyszłość była spokojniejsza, być może łatwiejsza”.

Damian: „Udział w projekcie uświadomił mi, że moja niepełnosprawność w żaden sposób nie wyklucza mnie z życia społecznego i zawodowego. Dzięki warsztatom kompetencji społecznych dowiedziałem się jak radzić sobie ze stresem, Wiem, że moje negatywne myślenie i odczucia sprawiają, że stres staje się większy, więc należy ich unikać. Dowiedziałem się, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, jak wyrażać własne zdanie, szanując przy tym zdanie drugiego człowieka, nawet jeśli różni się ono od mojego. Warsztaty z zarządzania czasem i zarządzania budżetem domowym uświadomiły mi, że planowanie, dyscyplina i organizacja pomagają zaoszczędzić czas i pieniądze. Potrafię określić, które zadania są ważne i pilne i to właśnie je realizuję w pierwszej kolejności. Projekt pomógł mi poznać moje mocne i słabe strony, dostrzec szanse i zagrożenia. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, że mogę zdobyć pracę, być dobrym i szanowanym pracownikiem. Dużym plusem dla mnie okazał kurs prawa jazdy. Od dawna chciałem spróbować, jednak bałem się, że sobie nie poradzę. Rozmowy i wsparcie specjalistów pozwoliły mi przełamać strach. Uwierzyłem, że mogę to zrobić”.

Obecnie Justyna mieszka w samodzielnym mieszkaniu i kontynuuje dalej naukę, natomiast Damian podjął pracę i zdał egzamin na prawo jazdy kat. B.

Korzyści płynące z udziału w projekcie:


– rozwój kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych, między innymi:   komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, emocjami, budowanie poczucia własnej wartości, zarządzanie budżetem, praca w zespole, autoprezentacja,
– rozwój kompetencji zawodowych (doradztwo, kursy i szkolenia zawodowe),

– wsparcie specjalistów ( w tym indywidualne wsparcie psychologiczne),

– rehabilitacja,

– oraz inne formy wsparcia, wynikające ze zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb uczestników.


Rekrutacja potrwa do 31.03.2018 r.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,
ul. Piłsudskiego 21, pok. Nr 12 (wysoki parter, przy windzie).
Przyjdź lub zadzwoń

(32) 643-39-41 wew. 16 lub 17.

 Warto porozmawiać.

fundusze