Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przypomina, że w miesiącu listopadzie w dniu 9 listopada od godz. 15.00 do 17.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w dniu 17 listopada od 9.00 do 11.00 dla zawodowych rodzin zastępczych, natomiast w dniu 23 listopada od godz. 15.00 do 17.00 spotkanie grupy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych.