27.10.2017r. oddział ZUS w Chrzanowie Inspektorat w Olkuszu oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowali w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu „Dni Seniora”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu miało okazję przybliżyć seniorom oraz gościom zaproszonym instytucję oraz zakres i formy świadczonej pomocy. Zastępca Dyrektora Kazimierz Czyż wygłosił prelekcję nt. Sytuacji osób starszych w Polsce i na terenie Powiatu oraz formach dofinansowań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego i organizacji interwencji kryzysowej Marta Statuch przybliżyła seniorom tematykę przemocy i interwencji kryzysowej oraz infrastruktury pomocowej na terenie Powiatu. Rozpropagowano gadżety reklamowe oraz ulotki.

Wydarzenie zakończył niezwykle uroczy występ artystyczny przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 7 w Olkuszu oraz pokaz multimedialny zdjęć „Podróże kształcą”. Równolegle w trakcie wydarzenia odbywały się indywidualne konsultacje dla Seniorów – stoiska informacyjne ZUS i PCPR, w tym stoisko lekarza orzecznika (możliwość pomiaru ciśnienia).