Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 05 października 2017 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.”.

Program wyrównywania różnic między regionami III na 2018 rok