Również we wrześniu bieżącego roku 17 osób, uczestników projektu „Aktywność moją szansą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B. Kurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem podobnie jak w ubiegłym roku. Biorą w nim udział zarówno osoby niepełnosprawne jak również z pieczy zastępczej, które czują potrzebę i chęć do bycia w przyszłości kierowcą.

Kurs przeprowadza Ośrodek Szkolenia Kierowców Marzanna. Przedmiotowe szkolenie odbywa się w Olkuszu. Zajęcia teoretyczne mają miejsce w sali wykładowej mieszczącej się na ul. Floriańskiej 2 natomiast zajęcia praktyczne na placu manewrowym mieszczącym się przy ul. Sławkowskiej 2 w Olkuszu oraz w ruchu drogowym województwa małopolskiego
i śląskiego.

Szacuje się, iż łączny wymiar usługi nie przekroczy 60 godzin przy kat. B. (teoria 30 godz. x 45 min + praktyka 30 godz. x 60 min. oraz egzamin wewnętrzny 1 godz. Godzina szkoleniowa to 45 min teorii oraz 60 min praktyki) Kurs obejmuje również profesjonalne wykłady z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego. Teoria odbywa się w grupach, natomiast praktyczna nauka jazdy indywidualnie z instruktorem praktycznej nauki jazdy.