Wyjazdowe szkolenie do Rabki dla rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci z terenu powiatu olkuskiego.

W dniu 30 września br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizowało wyjazdowe szkolenie do Rabki. Szkolenie pod nazwą „Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka”, przeznaczone było dla rodzin zastępczych z terenu powiatu olkuskiego. W wyjeździe udział wzięło 100 osób. Podczas szkolenia w którym uczestniczyły rodziny zastępcze, ich podopieczni miło spędzali czas na zabawach w „RABKOLANDZIE” parku rozrywki.
Uczestnicy pożytecznie i wesoło spędzili całą sobotę, wrócili bardzo zadowoleni z wyjazdu.
Było to kolejne, jak co roku organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu szkolenie wyjazdowe dla rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci.