fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania własnej wartości, w radzeniu sobie ze stresem dla 13 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 25,26,27.082017r.”
Informacja o wyborze oferty

fundusze