fundusze

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem dla 13 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 25,26,27 sierpnia 2017 roku.”

Zapytanie ofertowe: trening kompetencji społecznych
Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy
Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.trening
Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.trening

fundusze