W dniach 11-12 maja 2017 r. Powiat Olkuski obchodził Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ciągu dwóch dni odbyły się: turniej tenisa stołowego, na balonach poleciały w niebo marzenia, były występy artystyczne i inne atrakcje. Nie zawsze sprzyjająca aura pokrzyżowała niektóre plany organizatorów, nie zepsuło to jednak wspaniałej atmosfery święta.

W czwartek 11 maja w Hali MOSIR w Olkuszu odbył się Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej działające przy Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu. Jego otwarcie, którego dokonał Wicestarosta Powiatu Olkuskiego Jan Orkisz, zainaugurowało „Obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych – Powiat Olkuski 2017”.

W rozgrywkach brały udział osoby niepełnosprawne – podopieczni wszystkich placówek zajmujących się problematyką niepełnosprawności w Powiecie Olkuskim.

Na piątek 12 maja zaplanowano Marsz Godności ulicami Olkusza oraz Festyn Integracyjny na płycie Olkuskiego Rynku. Jednakże z powodu padającego od rana deszczu Obchody przeniesiono do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Jeden punkt programu udało się zrealizować w plenerze: happening „Nasze marzenia płyną do nieba”. Z dziedzińca MOK-u wzleciał rój kolorowych baloników, na których uczestnicy wypisali lub wyrysowali swoje pragnienia, marzenia, życzenia.

Dalsza część uroczystości odbyła się już w Sali widowiskowej. Konferansjerkę fachowo poprowadził Piotr Kubiczek, który przywitał obecnych na sali także posłów naszej ziemi na Sejm RP, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Część artystyczną otworzył występ Kingi Kasprzyk – finalistki 12. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Niewidoma artystka, mimo bardzo młodego wieku, zaprezentowała dojrzały warsztat wokalny. Po niej wystąpili artyści w różnym wieku, reprezentujący Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olkuszu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolbromiu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku.

W trakcie występów artystycznych organizatorzy przewidzieli dodatkowe atrakcje: pokaz sprzętu gaśniczego prezentowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, pokaz tresury psa policyjnego Luny oraz elementów pracy policjanta prezentowany przez Komendę Powiatową Policji w Olkuszu, malowanie twarzy przez pracowników OREW Wolbrom, wystawę prac plastycznych, które wykonali podopieczni ośrodków biorących udział w wydarzeniu.

Zrealizowane inicjatywy pokazały, że osoby niepełnosprawne to ludzie utalentowani, potrafiący bawić się, integrować i wzajemnie wspierać. Przełamano stereotypy, zintegrowano wszystkich uczestników niepełnosprawnych i ich rodzin z osobami pełnosprawnymi.

Obchody zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy przyjęli Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. Patronat medialny sprawowała TVP 3 Kraków, współpracę medialną – Przegląd Olkuski. Partnerzy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (SOS), Gmina Wolbrom – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolbromiu, Olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Wydarzenie zorganizowane we współpracy: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu, Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Małopolski Terenowe Koło Olkusz, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
W organizacji uroczystości pomagali wolontariusze z Zespołu Szkól nr 4 w Olkuszu oraz ze Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, ich rodzinom, opiekunom, służbom medycznym, wolontariuszom, gościom zaproszonym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia.