fundusze

Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 23,24,25 czerwca 2017 roku.”

Załacznik-nr-1-formularz-ofertowy.trening

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.trening

Załacznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-oraz-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.trening

Zapytanie ofertowe_trening kompetencji społecznych

fundusze