fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 23,24,25 czerwca 2017 roku.”

Informacja o wyborze oferty trening kompetencji

fundusze