fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 19,20,21 maj 2017 roku.”

Informacja o wyborze oferty_trener

fundusze