fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 27 osób w ramach projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 19,20,21 maj 2017 roku”

Informacja o wyborze oferty_hotel

fundusze