fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Prace związane z dostawą i montażem platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020″

Informacja o wyborze oferty

fundusze