fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2017 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Informacja z otwarcia ofert

fundusze