fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora – programisty obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”

Informacja o unieważnieniu-CNC-1

fundusze