fundusze

„Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora – programisty obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”.

Zapytanie Ofetrowe – Kurs CNC1
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Formularz ofertowy

fundusze