fundusze

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY: na dostawę z montażem o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
„Prace związane z dostawą i montażem platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020″.

Zapytanie ofertowe-platforma przyschodowa.
Załączniki do zapytania ofertowego-platforma przyschodowa
Rysunek orientacyjny klatki schodowej.

fundusze