Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia 25.02.2016 rok, zaprosił samorządy powiatowe do udział w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Samorząd Powiatu Olkuskiego wyraził wolę przystąpienia do tego programu.

informacja PWRMR 2017 r