fundusze

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY na robotę budowlaną o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
Prace związane z wykonaniem podjazdu do budynku i wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe – podjazd i wymiana drzwi wejściowych

Przedmiar – podjazd dla niepełnosprawnych

fundusze