W Olkuszu uruchomione zostało mieszkanie wspomagane. To już drugie tego typu mieszkanie gdzie młodzi ludzie, którzy opuszczają placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodziny zastępcze i nie mają się gdzie podziać, mogą znaleźć bezpieczne schronienie. Zostało wyremontowane i w pełni wyposażone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu projektem „Aktywność moją szansą”.

Jest specjalnym kompleksem mieszkaniowym przygotowanym dla 4 osób dodatkowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pobyt w nim ma charakter czasowy. Instytucją zapewniającą funkcjonowanie mieszkania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Podczas pobytu w mieszkaniu jego tymczasowi lokatorzy będą mieli zapewnioną pomoc i wsparcie nie tylko specjalistów z PCPR, ale i Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu.

Stworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych pozwoli młodym osobom na podjęcie nowych wyzwań, pomoże im pokonać bariery i umożliwi stanie się osobami samodzielnymi i niezależnymi. Główną ideą takiej formy pomocy jest wsparcie młodych osób, które pomimo osiągnięcia pełnoletniości, wymagają wspierania w procesie dochodzenia do pełnej samodzielności.