fundusze

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych w zakresie zarządzania czasem i budżetem domowym dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 4,5,6 listopad 2016 roku”

Informacja o wyborze oferty-zarządzanie czasem

fundusze