Dotycz: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „organizację i przeprowadzenie kursu obsługi komputera dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą””.

Informacja o unieważnieniu postępowania