POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU, 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21 poszukuje asystenta osoby niepełnosprawnej.

Praca na rzecz uczestników projektu „Aktywność moją szansą” dofinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany  w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

1. Wymagania:

– wykształcenie : min. średnie

– dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej,

– doświadczenie zawodowe: min.  rok w zawodzie,

– uprawnienia / umiejętności: społeczne, metodyczne, stosowania prawa, uczciwość, komunikatywność, dyskrecja, cierpliwość, dyspozycyjność;

2. Warunki zatrudnienia:

– stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej – praca na rzecz uczestników projektu,

– praca w  wymiarze pracy: 3/4 etatu

– umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika  w czasie jego usprawiedliwionej  nieobecności w pracy,

– planowany dzień rozpoczęcia pracy: 20.10.2016 r.,

– wysokość wynagrodzenia –  min. 1400,00 zł brutto – wysokość proporcjonalna do wymiaru etatu,

Istnieje możliwość zawarcia umowy zlecenia.

 

3. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– CV,

W/w dokumenty powinny posiadać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą                                             z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn.zm.).”

4. Formy składania ofert pracy:

– osobiście: sekretariat PCPR w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21, tel. 32 643-39-41 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 -15.00;

lub

– e-mail: pcprolkusz@wp.pl