Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą””.
PRAWO JAZDY – INFORMACJA O WYBORZE