Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Usługa noclegowo – gastronomiczna dla maksymalnie 29 osób w terminie 21-23 październik 2016 roku” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania ofertowego