Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Trening kompetencji społecznych w zakresie zarządzania czasem i budżetem domowym dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą”” w terminie 21,22,23 październik 2016 roku realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania ofertowego