Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Trening kompetencji społecznych w zakresie asertywności dla uczestników projektu „Aktywność moją szansą”” w terminie 14,15,16 październik 2016 roku realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik do zapytania ofertowego