Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu  zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera dla uczestniczki projektu „Aktywność moją szansą” ” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie Ofertowe
Aktualizacja 27.09.2016r. Z powodu błędu drukarskiego zapytanie zostało zaktualizowane.

2. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTAŃ OFERTOWYCH