Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu  zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów języka angielskiego na poziomie B1 dla uczestniczki projektu „Aktywność moją szansą”” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik do zapytania ofertowego