fundusze

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 130 000 zł  dla zadania pn.:

Usługa obejmująca przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych  pn. „Asertywność i komunikacja interpersonalna” dla uczestników projektu  Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert_trening 22-24.07.

fundusze