Grupa dzieci bawiących się w sztucznej pianie

Dziękujemy, że byliście z nami – 20 czerwca w dworku w Krzykawce odbył się piknik rodzinny połączony z dniem promocji rodzicielstwa zastępczego oraz Dniem Dziecka. Wszystko to dla naszych dzieci i ich opiekunów, którzy nieustanie 24h na dobę wypełniają piękną misję rodzicielstwa zastępczego. Na terenie naszego Powiatu jest ich niemało, bo jest ich blisko 100.
Piknik obfitował w liczne atrakcje dla dzieci i ich opiekunów, było: karaoke, tańce w pianie, zabawy z kolorami Holly, ciągnięcie lin, wyścigi w workach, itd. a wszystko odbywało się przy wspaniałej pogodzie oraz w pięknym otoczeniu Krzykawskiego dworku. Spotkanie stanowiło dla rodzin zastępczych okazję do integracji, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. Wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie dziękujemy – jesteście wspaniali.

Na ręce Dyrektora Centrum Kultury w Bolesławiu Barbary Rzońcy składamy podziękowania za gościnę i pomoc w organizacji pikniku.
Ogrom podziękowań kierujemy do Prezesa PSS „Społem” w Olkuszu Sylwestra Kiełtyki za słodki poczęstunek.
Dziękujemy za nieocenioną pomoc, jaką ofiarowali nam wolontariusze z ZS nr 1 w Olkuszu wraz ze swoim opiekunem Bogusławą Sypień.
Dziękujemy naszym wspaniałym gościom Staroście Olkuskiemu Bogumiłowi Sobczykowi, Wicestaroście Paulinie Polak, Wójtowi Gminy Bolesław Krzysztofowi Dudzińskiemu, Kierownikowi Inspektoratu ZUS w Olkuszu Annie Marchwiarz Dyrektorowi Domów Dziecka w Olkuszu Dominice Sobera- Goc, Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu Magdalenie Sołtysik

Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz Centrum Kultury w Bolesławiu.