Zielona tło, na środku napis S-A-M! Samodzielność Aktywność Młodość!

Informujemy organizacje pozarządowe o zmianach w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe

W dniu 28 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza PFRON przyjęła uchwałę nr 9/2022 wprowadzającą zmiany w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM). WSM mają służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. WSM mają jednocześnie umożliwiać świadczenie całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców WSM. Więcej informacji pod linkiem :

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci/