„Rodzi­ny zastępcze to zwyk­li ludzie, którzy na co dzień czy­nią niezwykłe rzeczy” Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka składamy podziękowania za trud i poświęcenie, […]

Czytaj więcej →
placeholder

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2023 z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej →