Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2023 z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.

Zarząd Powiatu w Olkuszu na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 roku przyjął Uchwałę Nr 176/16/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku. Przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji konkursowej dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 i postanowił powierzyć realizację tego zadania Fundacji Stałego Rozwoju z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Siemiradzkiego 11A/3.

Szczegóły: bip.malopolska.pl/spolkusz