Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego Starosta Olkuski Zarządzeniem z dnia 22.06.2022 r. powołał Pełnomocnika ds. DPS w osobie Pani Magdaleny Sołtysik – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, którego zadaniem jest w szczególności nadzór nad jakością świadczonych usług i bezpieczeństwem mieszkańców DPS w Olkuszu.

Dane kontaktowe Pełnomocnika, do którego mogą być zgłaszane sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach lub podejrzenia o takowych:

imię i nazwisko: Magdalena Sołtysik

tel. 32/647 66 71 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)

e-mail: m.soltysik@sp.olkusz.pl