fundusze

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł  dla zadania pn.:
Usługa obejmująca przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych  pn. „Asertywność i komunikacja interpersonalna” dla uczestników projektu  Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_dostępność
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy-dostępność
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań_dostępność
Zapytanie ofertowe_trning_lipiec_dostępność

fundusze