fundusze 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni bez barier” w roku 2022 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

fundusze 2019