fundusze 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni bez barier” w roku 2022 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dostępność
Zapytanie ofertowe diagnozy 22_dostępność
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań dostępność
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy-dostępność

fundusze 2019