fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego na usługę o wartości poniżej 130 000 zł  dla zadania pn.:

Usługa obejmująca przeprowadzenie 3 treningów kompetencji społecznych w roku 2021 dla uczestników projektu pn. Aktywni razem, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert treningi czerwiec, lipiec

fundusze 2019