Informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkusz pracuje w godzinach:

poniedziałek 7:00 – 16:30
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Wyłączona jest bezpośrednia obsługa interesantów

Poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzone jest w pełnym zakresie w siedzibie PCPR w Olkuszu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Od 18.02.2021r. rozpoczynają się zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w siedzibie PCPR.

Z poważaniem. Dyrektor PCPR Anna Curyło-Rzepka