Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu poszukuje pracownika na stanowisko Psycholog
Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, minimum 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

Do obowiązków psychologa będzie należeć:

 • sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • wystawianie opinii psychologicznych na temat kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • udział w posiedzeniach dotyczących sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
 • świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego dla klientów zgłaszających się do Punktu Interwencji Kryzysowej,
 • pomoc w formie poradnictwa indywidualnego i grupowego,
 • pomoc psychologiczna w zakresie diagnoz, konsultacji, porad
 • diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych
 • elementy terapii rodzin w przypadkach przemocy domowej, konfliktów rodzinnych i małżeńskich, wykorzystywania seksualnego, problemów emocjonalnych,
 • rozmowy konfrontacyjne małżonków oraz związków nieformalnych,
 • wykonywanie innych czynności zawodowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Punktu
 • dokumentowanie czynności stanowiących przedmiot pracy

Forma za zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Czas pracy: Ruchomy czas pracy
Oferta pracy ważna do 15 stycznia 2021 roku
Zatrudnienie: od zaraz

Oferty pracy należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 (wrzucać do skrzynki przy wejściu dla osób niepełnosprawnych od ul. Bocznej) lub drogą mailową na adres: organizacyjny@pcpr.olkusz.pl

Informacji telefonicznie można zasięgnąć pod numerem telefonu: 32 643 39 41