fundusze 2019

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Przeprowadzenie kursu języka hiszpańskiego i języka angielskiego w ramach projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Informacja o wyborze oferty – Języki 2020

fundusze 2019