fundusze 2019

Informacja o wyborze wykonawcy dla zadania pn.:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2020 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty diagnozy 2020

fundusze 2019