Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Dlatego 21 listopada składamy serdeczne życzenia wszystkim pracownikom pomocy społecznej publicznych i pozarządowych instytucji, aby nigdy nie zabrakło im sił w podnoszeniu ludzi na duchu i wsparciu w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.

Życzymy zdrowia i wytrwałości niezwykle potrzebnych w tej trudnej pracy, a także satysfakcji i poczucia spełnienia każdego dnia. Dziękując, zapewniamy, że jesteśmy razem na tej wspólnej drodze i doceniamy trud każdego pracownika socjalnego. Wyrażamy słowa szacunku i uznania.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu