Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu wraz z Wydziałem Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w ramach doradztwa metodycznego oraz szkolenia kadr pomocy społecznej, w dniu 15 listopada br. zorganizowali szkolenie na temat nowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem szkolenia było rozpropagowanie informacji o świadczeniu, by trafiła ona do jak największej liczby odbiorców. Szkolenie poprowadziło dwóch pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące warunków jakie należy spełnić i co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie, jak wypełnić wniosek, jaka jest jego wysokość, od jakiej daty przyznane jest świadczenie uzupełniające, o czym należy informować, jeżeli pobiera się świadczenie uzupełniające, co należy zrobić, jeśli wnioskujący nie zgadza się z decyzją.
Ponadto specjaliści prowadzący szkolenie udzieli odpowiedzi na szereg dodatkowych pytań.

Dziękujemy za obecność przedstawicieli pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, instytucji pomocowych z terenu powiatu olkuskiego.