fundusze 2019

Informacja o wyborze wykonawcy dla zadania pn.:
Trening kompetencji społecznych pn. „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej” w ramach projektu „Aktywni razem”.

Informacja o wyborze oferty_trening 15-17.11.2019

fundusze 2019