fundusze 2019

Informacja o wyborze wykonawcy dla zadania pn.:
Trening kompetencji społecznych pn. „Zarządzanie finansami osobistymi i budżetem domowym” w ramach projektu „Aktywni razem”.

Informacja o wyborze oferty_trening 22-24.11.2019

fundusze 2019