Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Pełnomocników Zarządu PFRON przyznał Powiatowi Olkuskiemu dodatkowe środki finansowe na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G w roku 2019, z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu przyjmuje wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a także wnioski osób niepełnosprawnych dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
W/w środki muszą być wydatkowane do końca 2019 roku.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości uzyskania w/w dofinansowań można zasięgnąć w siedzibie PCPR Olkusz ul. Piłsudskiego 21 pok. nr 14 lub pod nr tel. 32 643 39 41 wew.18.